Logopedia

Terapia logopedyczna skierowana jest do dzieci, u których mowa nie rozwija się lub rozwija się w sposób nieprawidłowy. W naszej placówce obejmujemy opieką logopedyczną wszystkie dzieci, które potrzebują pomocy w procesie nabywania mowy. Szczególny nacisk w trakcie zajęć kładziony jest na rozwijanie umiejętności komunikowania się, stymulowanie rozwoju mowy oraz korekcję wad wymowy.

Po przeprowadzonej diagnozie wstępnej i uzupełniającej, logopeda ustala indywidualny program zajęć, dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka, który obejmować może:

  • usprawnianie narządów artykulacyjnych oraz funkcji oddechowych
  • ćwiczenia fonacyjne
  • ćwiczenia słuchu fonematycznego
  • ćwiczenia autokontroli słuchowej
  • korekcję wad wymowy
  • wprowadzenie alternatywnych metod komunikowania się (PECS, MÓWIK)
  • wzbogacanie słownictwa – stymulowanie rozwoju mowy.

W trakcie zajęć wykorzystywane są różne metody, które wspomagają rozwój dziecka. Terapia logopedyczna odbywa się poprzez zabawę i naukę, wykorzystując takie aktywności, które w naturalny sposób motywują dziecko do spontanicznego komunikowania się z otoczeniem. Logopeda współpracuje z innymi terapeutami oraz wychowawcami, a także z rodzicami dziecka przekazując mu wskazówki do pracy w domu. Częstotliwość oraz czas trwania zajęć dostosowane są do potrzeb dziecka i możliwości placówki.