Metody terapeutyczne stosowane w przedszkolu

Podstawę merytoryczną pracy terapeutyczno – edukacyjnej w naszym przedszkolu stanowi podejście behawioralno – rozwojowe. W praktyce oznacza to działania dostarczające dziecku niezbędnych doświadczeń wpisujących się w naturalny proces rozwojowy po to, by wyrównywać deficyty w obszarach funkcjonowania zaburzonych ze względu na autyzm. Z przyjęcia powyższych założeń  wynika również wykorzystywanie w pracy terapeutycznej wielu różnych metod. Terapeuci prowadzący zajęcia posiadają doświadczenie i przygotowanie w zakresie różnych metod terapeutycznych wykorzystywanych w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Poniżej znajduje się krótki opis metod w oparciu o które, pracuje nasza placówka:

1. Stosowana Analiza Zachowania  jest nauką zajmującą się badaniem i wykorzystaniem praw uczenia do rozwiązywania społecznie istotnych problemów. W pracy codziennej w przedszkolu  stosuje się metodę uczenia incydentalnego, czyli aranżowane są sytuacje uczenia przy okazji codziennych aktywności dziecka. Podejście do ucznia oparte jest na systemie wzmocnień pozytywnych.  

Metody behawioralne wspomagają efektywność pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju (np. autyzmem) i zaburzeniami zachowania. Głównym celem SAZ jest odpowiednia modyfikacja zachowań i ukierunkowanie ich w pożądany sposób. 

Analiza zachowania umożliwia:

– Spojrzenie na zachowanie z innej perspektywy

– Przerwanie błędnego koła zachowania

– Ocenę sytuacji

– Zrozumienie dlaczego takie same sytuacje się powtarzają

– Wymyślenie nowego rozwiązania

– Zauważenie zmiany zachowania

2. Program TEACCH jest to program terapii i edukacji dzieci z autyzmem oraz dzieci z zaburzeniami komunikacji.

Głównym celem programu TEACCH jest pomaganie im w osiągnięciu maksymalnej niezależności w wieku dorosłym. Chodzi tu o pomaganie im w zrozumieniu otaczającego je świata, nabyciu umiejętności komunikowania się, dzięki którym będą mogły rozumieć innych ludzi i dawaniu im na ile jest to możliwe niezbędnych kompetencji, które pozwolą na dokonywanie wyborów dotyczących ich własnego życia.

Programy edukacyjne podlegają częstym aktualizacjom, zgodnie z osiąganą dojrzałością i postępami robionymi przez dziecko, ponieważ nic nie jest w stanie przewidzieć zmian u dziecka, a wczesna ocena może okazać się mylna.

       Ponadto terapeuci wykorzystują w  terapii:

       Metodę symultaniczno-sekwencyjną nauki czytania prof. Cieszyńskiej
       W Przedszkolu metoda używana jako sposób uczenia dzieci mających problemy z                         komunikowaniem i kontaktami z innymi osobami.

      Metodę „Łatwe czytanie” Agnieszki Rajs Glazar i Teresy Mayer
      Metoda używana w pracy z dziećmi objętymi indywidualną terapią (m.in. z autyzmem,                  Zespołem Aspergera) mającymi problemy z codzienną komunikacją.

      oraz

  • Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Metodę Dobrego Startu
  • Metodę Knillów

      Dodatkowo fizjoterapeuci stosują również jako wsparcie ćwiczeń korekcyjnych:

  • elementy Integracji Sensorycznej (SI)
  • elementy PNF