Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze uzupełniane są bezpłatnymi zajęciami dodatkowymi, takimi jak:

– zajęcia plastyczne z elementami sensoplastyki

– dogoterapia

– gimnastyka z elementami metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

– ceramika

– rytmika, logorytmika

– integracja sensoryczna

– fizjoterapia

– logopedia

– karate

– warsztaty kulinarne