Przedszkole

Nasze przedszkole jest placówką realizującą założenia edukacji włączającej, zapewniającą edukację i wychowanie wszystkim dzieciom, niezależnie od ich poziomu rozwoju psychofizycznego oraz zdolności.

Zapewniamy indywidualne podejście do potrzeb każdego wychowanka. Prowadzimy zajęcia w małych grupach:

– integracyjnych,  grupą opiekuje się wychowawca – nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczyciel wspomagający

– dla dzieci ze spektrum autyzmu, grupą opiekuje się nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz psycholog,terapeuta

Przedszkole zapewnia dzieciom realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego: odpowiednie warunki do nauki, realizację programu przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej, trening umiejętności społecznych oraz integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

       Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze uzupełniane są bezpłatnymi zajęciami dodatkowymi,             takimi jak:

 • logorytmika
 • język angielski 
 • warsztaty kulinarne 
 • zajęcia plastyczne z elementami sensoplastyki 
 • zajęcia taneczne prowadzone przez  szkołę tańca Flash
 • kodowanie na dywanie
 • zajęcia ogólnorozwojowe z elementami karate prowadzone przez Klub Sportowy Sparta 
 • zajęcia sportowe prowadzone przez trenera piłki nożnej Adama Cyronka

Dodatkowo Przedszkole proponuje dla chętnych następujące zajęcia dodatkowe (odpłatne) po godz.13.00:

 • Mały Edison prowadzone przez Planetę Rozwoju
 • robotyka prowadzone przez Planetę Rozwoju
 • ceramika prowadzone przez Panią Ulę Wicher 

Oferujemy również:

zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci  z afazją, autyzmem, z opóźnionym rozwojem mowy, z dyspraksją, dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi oraz pozostałych, u których diagnoza oraz prowadzona systemowo obserwacja wskażą na konieczność ich prowadzenia.

Serdecznie zapraszamy.