Program terapeutyczno-przedszkolny

Dla Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych stosujemy specjalistyczne metody wspomagające edukację.

Główne założenia modelu:

 • przeprowadzenie oceny umiejętności  językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju,
 • przygotowanie  Indywidualnego  Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET) opracowanego na podstawie kwestionariusza VB-MAPP, KORP lub PEP – 3 PL
 • praca wg określonego planu dnia, wizualny kanał przekazu informacji, stosowanie  systemu PECS i innych alternatywnych metod komunikacji AAC, 
 • duża ilość pomocy edukacyjno – terapeutycznych o charakterze sensorycznym,                                                                                                                                            Kompleksowy pakiet przedszkolny dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie  kształcenia specjalnego uczęszczających do przedszkola obejmuje: 
  • Kameralne grupy; 
  • Indywidualna terapia psychologiczna: 2 godziny/tygodniowo;
  • Indywidualna terapia logopedyczna: 2 godziny/tygodniowo;
  • Indywidualna fizjoterapia/terapia Integracji Sensorycznej –  na podstawie  diagnozy/obserwacji procesów integracji sensorycznej;
  • Trening Umiejętności Społecznych;