O przedszkolu

Nasze przedszkole jest placówką realizującą założenia edukacji włączającej, zapewniającą edukację i wychowanie wszystkim dzieciom, niezależnie od ich poziomu rozwoju psychofizycznego oraz zdolności.

Zapewniamy indywidualne podejście do potrzeb każdego wychowanka. Prowadzimy zajęcia w małych grupach:

– integracyjnych,  grupą opiekuje się 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego i pomoc nauczyciela,

– dla dzieci ze spektrum autyzmu, grupą opiekuje się nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny i pomoc nauczyciela

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze uzupełniane są bezpłatnymi zajęciami dodatkowymi,            takimi jak:

  • rytmika prowadzona przez Akademia Edukacji Artystycznej i Pedagogicznej ,,Bajka”, zajęcia odbywają się w poniedziałki

  • muzyczny język angielski zjęcia prowadzi wychowawca danej grupy – codziennie

  • warsztaty kulinarne odbywają się raz w miesiącu, prowadzone są przez nauczycieli danej grupy

  • zajęcia plastyczne z elementami sensoplastyki odbywają się raz w tygodniu, prowadzi je nauczyciel danej grupy

  • zajęcia taneczne prowadzone przez  Bartosza Górskiego, dzień zajęć to wtorek

  • kodowanie na dywanie, robotyka zajęcia prowadzone są przez Centru Edukacji ,,Kosmos” w środy

  • zajęcia sportowe prowadzone przez trenera piłki nożnej Macieja Pietrasa, zajęcia odbywają się  w środy

Oferujemy również:

zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci  z afazją, autyzmem, z opóźnionym rozwojem mowy, z dyspraksją, dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi oraz pozostałych, u których diagnoza oraz prowadzona systemowo obserwacja wskażą na konieczność ich prowadzenia.

Serdecznie zapraszamy.