Aktualności

Rekrutacja 2024/25

Drodzy Rodzice przyszłych przedszkolaków

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/25 rozpocznie  się w marcu. Uprzejmie  informujemy, że w tym roku będzie nabór do grupy integracyjnej 3,4- latków, nie mamy wolnych miejsc w grupie 6- latków, 5- latków.  Nie będzie naboru do grupy specjalnej dla dzieci ze spektrum autyzmu w wieku trzech lat. 

Zachęcamy do zapozania się z ofertą przedszkola. Można do nas zadzwonić lub, po wcześniejszym umówieniu się, spotkać z nami w siedzibie Przedszkola.

Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci po ukończeniu 3 roku życia. Rekrutację do przedszkola Rodzice rozpoczynają od wizyty w przedszkolu i zapoznaniu się z placówką oraz złożeniu dokumentów rekrutacyjnych. Kartę zgłoszenia można pobrać w sekretariacie przedszkola lub pobrać ze strony przedszkola.

Zgłoszenia dziecka Rodzice mogą składać w dowolnym czasie, ale rekrutacja właściwa odbywa się w marcu. Lista dzieci przyjętych do przedszkola jest ustalana i podawana do wiadomości zainteresowanym w kwietniu. W zależności od zwalniających się miejsc dziecko może zostać przyjęte także w ciągu roku szkolnego. 

Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu Dziecka bierze się pod uwagę:

– strukturę grupy,

– kolejność zgłoszeń,

– posiadanie rodzeństwa uczęszczającego aktualnie lub w przeszłości do przedszkola.

Więcej informacji pod tel. 506 706 463

Serdecznie zapraszamy!