Przedszkole

Szanowni Państwo,

Nasze przedszkole jest placówką realizującą założenia edukacji włączającej, zapewniającą edukację i wychowanie wszystkim dzieciom, niezależnie od ich poziomu rozwoju psychofizycznego oraz zdolności.

Zapewniamy indywidualne podejście do potrzeb każdego wychowanka. Prowadzimy zajęcia w małych, kameralnych grupach:

– integracyjnych,  grupą opiekuje się 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego i pomoc nauczyciela,

– specjalnych dla dzieci ze spektrum autyzmu, grupą opiekuje się pedagog specjalny i  pomoc nauczyciela.