Kadra

Małgorzata Dłubak, dyrektor przedszkola

Wykształcenie, które zdobyłam przygotowało mnie do pracy z dziećmi z problemami rozwojowymi oraz prawidłowo rozwijającymi się. Doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem zdobyłam podczas licznych szkoleń, oraz staży, podczas których  poznałam metody edukacji dzieci z autyzmem, realizacji podstawy programowej oraz pracy logopedycznej i metod  komunikacji. Zajmuję się diagnozą i wspieraniem rozwoju dziecka. Nie ograniczam się do jednego podejścia terapeutycznego dlatego uczestniczę w licznych szkoleniach tak, aby z każdej metody czerpać to, co najlepsze dla danego dziecka. 

Wykształcenie:

Wydział Psychologii WSFiZ w Warszawie, specjalność: Neuropsychologia kliniczna
Akademia Pedagogiki Specjalnej: Podyplomowe Studia Logopedii
 – studia podyplomowe – pedagogika ogólna.
 – studia podyplomowe – zarządzanie oświatą.
 – studia podyplomowe – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Justyna Siamborska, wicedyrektor, nauczyciel wychowania przedszkolnego

        Wychowawca grupy integracyjnej, zielonej.

Specjaliści przedszkolni
Anna Szymaniak, koordynator zespołu, terapeuta behawioralny, logopeda

Koordynuje zespołem terapeutów w Przedszkolu oraz prowadzi zajęcia indywidualne z  dziećmi o specjalnych  potrzebach edukacyjnych. Przez  szereg lat pracowała z dziećmi z autyzmem i ich rodzicami w placówkach dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

  Aneta Aleksandrowicz, psycholog

      Psycholog pracujący jako terapeuta z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.                W przedszkolu  prowadzi terapię indywidualną oraz wspiera dzieci podczas zajęć                          grupowych. Obecnie ubiega się o tytuł terapeuty behawioralnego.

Jolanta Leśniewska, psycholog 

Ukończyła psychologię w Wyższej Szkołę Psychologii Społecznej w Warszawie.  Doświadczenie zbierała pracując w Przedszkolu Terapeutycznym, w Przedszkolu z oddziałami integracyjnymi oraz w placówkach specjalizujących się w pracy z dziećmi  z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Nauczyciel-terapeuta, prowadzi terapię dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Obecnie ubiega się o tytuł terapeuty behawioralnego.

Katarzyna Grabarczyk, psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła psychologię w Wyższej Szkołę Psychologii Społecznej w Warszawie oraz czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Przez szereg lat pracowała z dziećmi z autyzmem i ich rodzicami w placówkach dla dzieci.

Magdalena Cebulak, psycholog, oligofrenopedagog

W przedszkolu diagnozuje i prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze specjalnymi   potrzebami edukacyjnymi.

Paulina Majewska, neurologopeda

W przedszkolu diagnozuje i prowadzi zajęcia logopedyczne dla dzieci ze specjalnymi   potrzebami edukacyjnymi.

 Agata Bartczak, neurologopeda

W przedszkolu diagnozuje i prowadzi zajęcia logopedyczne dla dzieci ze specjalnymi   potrzebami edukacyjnymi. 

Agata Kłopotowska, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka studiów na kierunku Fizjoterapii. Ukończyła kurs z Integracji Sensorycznej I i II stopnia,  kurs pilates w rehabilitacji i terapeutyczny trening dna miednicy.  Na co dzień pracuje w przedszkolu i klinice rehabilitacyjnej z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z wadami postawy. Dodatkowo prowadzi zajęcia zdrowy kręgosłup, fitness i masaże.

      

Aleksandra Wisińska-Jaroszewicz, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka studiów na kierunku Fizjoterapii. Ukończyła kurs z Integracji Sensorycznej I i II stopnia. Na co dzień pracuje w klinice rehabilitacyjnej dla dzieci i niemowląt a w przedszkolu prowadzi indywidualne zajęcia z dziećmi z niepełnosprawnością.

Dominika Łobaszewska, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta pedagogiczny, terapeuta intergracji sensorycznej

      W przedszkolu diagnozuje i prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze specjalnymi   potrzebami edukacyjnymi.

Wychowawcy przedszkolni
Justyna Siamborska, nauczyciel wychowania przedszkolnego

        Wychowawca grupy integracyjnej, zielonej.

Aleksandra Breska, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta pedagogiczny

        Wychowawca w grupie integracyjnej, zielonej.

Aleksandra Gnyś, nauczyciel wychowania przedszkolnego

        Wychowawca grupy integracyjnej, niebieskiej. 

Kamila Gołęgowska, nauczyciel wychowania przedszkolnego, lektor języka angielskiego

        Wychowawca grupy integracyjnej, żółtej. 

Karolina Grudniewska, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta pedagogiczny, logopeda

     Wychowawca  grupy terapeutycznej, białej.

      

Patrycja Pukropek, nauczyciel wychowania przedszkolnego, współorganizujący proces kształcenia

     Wychowawca  grupy integracyjnej, żółtej.

Pozostali pracownicy przedszkola:

 

Osoby wspomagające:

Janina Jakimów, Monika Chmiel, Sylwia Flis, Klaudia Stankiewicz – każdego dnia wspierają dzieci podczas realizowanych zajęć.

Elżbieta Sadowska – przygotowuje smaczne posiłki dla przedszkolaków.