Cennik

Opłaty za przedszkole:

Jednorazowa opłata wpisowe: 350,00 zł

Czesne miesięczne.Umowa w godz. od 07:00 do 18:00: 600,00 zł

Czesne miesięczne.Umowa w godz. od 07:00 do 16:00: 500,00 zł

Czesne miesięczne.Umowa w godz. od 07:00 do 13:00: 300,00 zł

Całodzienne wyżywienie: 12,00 zł

Czesne miesięczne dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Umowa w godz. od 07:00 do 13:00  lub 9.00 do 14.00 300,00 zł

Czesne miesięczne dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.Umowa w godz. od 07:00 do 18:00: 500,00 zł

Opłaty za zajęcia specjalistyczne dla dzieci spoza przedszkola:

Diagnoza funkcjonalna Test PEP-R: 400 zł (2-3 spotkania)

Diagnoza Integracji Sensorycznej (SI): 350 zł (2-3 spotkania po 60 min.)

Terapia Integracji Sensorycznej (60 min.): 80 zł

Terapia ręki (60 min): 80 zł

Terapia logopedyczna (60 min): 80 zł

Konsultacja logopedyczna: 100 zł

Konsultacja psychologiczna: 100 zł

Trening Umiejętności Społecznych blok 10 spotkań po 90 minut  – 700 zł

Zapraszamy.