Cennik

Opłaty za przedszkole:

Jednorazowa opłata rekrutacyjna: 500,00 zł

Czesne miesięczne. Umowa w godz. od 07:00 do 17:00: 550,00 zł

Czesne miesięczne. Umowa w godz. od 07:00 do 16:00: 500,00 zł

Czesne miesięczne. Umowa w godz. od 07:00 do 15:00: 450,00 zł

Czesne miesięczne. Umowa w godz. od 07:00 do 13:00: 400,00 zł

Całodzienne wyżywienie: 13,00 zł

Czesne miesięczne dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Umowa w godz. od 08:00 do 14:00: 450,00 zł

Czesne miesięczne dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Umowa w godz. od 07:00 do 17:00: 550,00 zł

Opłaty za zajęcia specjalistyczne dla dzieci spoza przedszkola:

Diagnoza funkcjonalna Test PEP-3 PL: 400 zł (2-3 spotkania)

Diagnoza Integracji Sensorycznej (SI): 400 zł (2-3 spotkania po 60 min.)

Terapia Integracji Sensorycznej (60 min.): 100 zł

Terapia ręki (60 min): 100 zł

Terapia logopedyczna (60 min): 100 zł

Konsultacja logopedyczna: 120 zł

Konsultacja psychologiczna: 120 zł

Trening Umiejętności Społecznych blok 10 spotkań po 90 minut  – 800 zł

Zapraszamy.