Kadra

Małgorzata Dłubak, dyrektor przedszkola

Wykształcenie, które zdobyłam przygotowało mnie do pracy z dziećmi z problemami rozwojowymi oraz prawidłowo rozwijającymi się. Obecnie pracuję z dziećmi ze spektrum autyzmu i  ich rodzinami. Doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem zdobyłam podczas licznych szkoleń, oraz staży, podczas których  poznałam metody edukacji dzieci z autyzmem, realizacji podstawy programowej oraz pracy logopedycznej i metod  komunikacji. Zajmuję się diagnozą i wspieraniem rozwoju dziecka. Dla każdego podopiecznego objętego terapią tworzę program terapeutyczny, który modyfikuję w miarę postępów dziecka i jego potrzeb. Nie ograniczam się do jednego podejścia terapeutycznego dlatego uczestniczę w licznych szkoleniach tak, aby z każdej metody czerpać to, co najlepsze dla danego dziecka. Obecnie ubiegam się o tytuł terapeuty behawioralnego.

Wykształcenie:

Wydział Psychologii WSFiZ w Warszawie, specjalność: Neuropsychologia kliniczna
Akademia Pedagogiki Specjalnej: Podyplomowe Studia Logopedii
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych – studia podyplomowe – pedagogika ogólna.
Wyższa szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych – studia podyplomowe – zarządzanie oświatą.
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych – studia podyplomowe – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Wybrane kursy i szkolenia:

Stosowana Analiza Zachowania (ABA) w praktyce. Jak pracować z dziećmi z autyzmem

Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3 -modułowy kurs bazowy, PLTB Kraków

Techniki SAZ w pracy z osoba przejawiającą trudne zachowania, PTLB Kraków

Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji, PTLB Kraków

Tworzenie środowiska terapeutycznego, PTLB Kraków

Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności u osób z zaburzeniami rozwojowymi, PTLB Kraków

PECS – Picture Exchange Communication System – Poziom 1
Diagnoza i terapia dzieci z autyzmem, Fundacja Synapsis
Osoby z  Zespołem Aspergera – świat emocji, Fundacja Synapsis
Stymulacja rozwoju dziecka według Metody Krakowskiej, Centrum Metody Krakowskiej
Zabawa i komunikacja – skuteczne strategie u małego dziecka z autyzmem, Fundacja Synapsis
Specyfika diagnozowania małych dzieci z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu, Fundacja Synapsis
Zaburzenia sensoryczne, czyli zanim stworzymy indywidualny program stymulacyjny, Fundacja Synapsis
Organizacja i prowadzenie zajęć w oparciu o Metodę Krakowską w grupie przedszkolnej
Torowanie ruchu artykulacyjnego, Centrum Metody Krakowskiej
Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R, Fundacja Synapsis
Praca z uczniami przejawiającymi zachowania trudne, Fundacja Krok Po Kroku
Praca z dzieckiem prezentującym wybiórczość pokarmową i inne trudności z jedzeniem, Fundacja Krork po Kroku
Terapia ręki I / II stopień, aCentrum

Anna Ignaszak, koordynator zespołu terapeuta,logopeda

Koordynuje zespołem terapeutów w Przedszkolu oraz prowadzi terapię behawioralną dla dzieci o specjalnych  potrzebach edukacyjnych.Przez  szereg lat pracowała z dziećmi z autyzmem i ich rodzicami w placówkach dla dzieci

   Michalina  Górska, psycholog, terapeuta

     Psycholog pracujący jako terapeuta z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.                 W przedszkolu  prowadzi terapię indywidualną oraz wspiera dzieci podczas zajęć grupowych.

Wykształcenie: 

Wybrane kursy i szkolenia:

Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3 -modułowy kurs bazowy, Fundacja Krok po Kroku

Zaburzenia współwystępujące ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem farmakoterapii – Fundacja Scolaris 

Aneta Chądzyńska, psycholog, terapeuta

Psycholog pracujący przez szereg lat jako terapeuta z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych zwłaszcza z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich  rodzinami.W przedszkolu prowadzi terapię indywidualną oraz wspiera dzieci podczas zajęć grupowych.

Wykształcenie:

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Wybrane kursy i szkolenia:

Szkoła Terapii Ręki,

 VB-MAPP” :ocena umiejętności i planowanie terapii Fundacja SCOLAR
Diagnoza funkcjonalna dla dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP- R
Metoda Dobrego Startu – część praktyczna
Programowanie języka – terapia dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Praca nad zachowaniami trudnymi u dzieci z autyzmem
Terapia behawioralna w pracy z dzieckiem z autyzmem
Autystyczne spektrum zaburzeń. Jak pracować z dzieckiem
Kinezjologia edukacjna – metoda dr Paula Denisona I i II stopnia

Monika Fila, logopeda, terapeuta

Logopeda z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z różnymi problemami rozwojowymi. Od 2001 roku pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, zarówno jako logopeda i pedagog, prowadząc terapię indywidualną.

Wykształcenie:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Humanistycznych – Filologia Polska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Humanistycznych – Podyplomowe Studium Logopedyczne  

Ewelina Maliszewska, logopeda, terapeuta

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego o specjalizacji pedagogika ogólna i przedszkolna oraz kierunku animacja społeczno-kulturalna. Ukończyła Pomagisterskie Studium Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada dyplom PSM I stopnia w klasie fortepianu oraz II stopnia ZPSM im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie śpiewu solowego. Specjalizuje się w nauczaniu dykcji, impostacji oraz emisji głosu. Dodatkowe kwalifikacje zdobywała na licznych szkoleniach logopedycznych m. in. z opóźnionego rozwoju mowy oraz terapii logopedycznej dziecka z autyzmem.  

Liliana Drewnicka, psycholog, terapeuta

Ukończyła Psychologię (magisterskie) i Stosowaną Analizę Zachowania (podyplomowo). Doświadczenia z dziećmi z autyzmem nabierała na stażu w Fundacji ,,Krok po Kroku” oraz pracując jako terapeuta indywidualny, terapeuta cień, nauczyciel wspomagający w przedszkolach integracyjnych.

Wykształcenie:

Uniwersytet Jagieloński, Kraków – Studia magisterskie na kierunku psychologia

Szkoła Wyższa psychologii Społecznej, Warszawa – Stosowana Analiza Zachowania. Przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania, studia podyplomowe

Studium Pedagogiczne – Uniwersytet Jagieloński

Wczesna Interwencja Pomoc Dziecku i Rodzinie w Zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju- Akademia Pedagogiki Specjalnej

Wybrane kursy i szkolenia:

VB-MAPP” :ocena umiejętności i planowanie terapii Fundacja SCOLAR

Jak pracować z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu? Fundacja Synapsis

Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R

Praca terapeuty cienia w przedszkolu

Podstawy pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Trening Umiejętności Społecznych – terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu – Fundacja Pomoc Autyzm

Jak wpłynąć na motywację dzieci z Zespołem Aspergera – Fundacja Pomoc Autyzm

Alternatywne i wspomagające (AAC) sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących.- Alina Smyczek

Zaburzenia współwystępujące ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem farmakoterapii – Fundacja Scolaris

Podejście Verbal Behavior (VB) i zastosowanie narzędzia VB-MAPP w terapii trudności komunikacyjnych u dzieci o zaburzonym rozwoju – Fundacja Wsparcie na Starcie

Katarzyna Grabarczyk, psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła psychologię w Wyższej Szkołę Psychologii Społecznej w Warszawie oraz czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Przez szereg lat pracowała z dziećmi z autyzmem i ich rodzicami w placówkach dla dzieci.

Marta Młodożeniec, psycholog, terapeuta

                  . 

Luiza Mackiewicz, logopeda, terapeuta

 

Monika Pawłowska, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

Fizjoterapeuta, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej. Lubi ruch, pracę z ludźmi, a szczególnie z dziećmi. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi z autyzmem i Zespołem Aspergera. Doświadczenie zdobyła odbywając liczne  staże, szkolenia oraz wolontariaty w placówkach terapeutycznych, oświatowych, fundacjach. Ukończyła liczne kursy oraz warsztaty z zakresu wczesnej interwencji, diagnozy i terapii dzieci  z zaburzeniami ogólnorozwojowymi.

Wykształcenie:
Uniwersytet Rzeszowski – kierunek Fizjoterapia (magisterskie)

Wybrane kursy i szkolenia:

Kurs Integracji Sensorycznej (I i II stopnia),
Kurs Weroniki Sherborne (I stopnia)
Kurs PNF podstawowy, kurs PNF w skoliozach, Kurs McKenziego A
Kurs Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt 0-12 miesięcy
Sensomotoryczna terapia widzenia
Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozy i terapii dziecka 0-36 m.ż
Warsztaty Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej
Metoda Integracji Sensorycznej w terapii dzieci autystycznych

Paulina Pawlak, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

Zajmuje się rehabilitacją dzieci, aktualnie pracuje z dziećmi z całościowymi zaburzeniami     rozwoju oraz edukuje rodziców i najbliższe osoby tych dzieci. Prowadzi zajęcia ruchowe dla kobiet w ciąży oraz uczestniczyła w projekcie „Mother and Baby” – zajęcia ruchowe dla matek z niemowlętami.

Wykształcenie:
Warszawski Uniwersytet Medyczny Kierunek: fizjoterapia

Wybrane kursy i szkolenia:
Programowanie języka u dzieci z zaburzoną komunikacją,
Symultaniczno-sekwencyjna Nauka Czytania,
Terapia Neurobiologiczna

Katarzyna Ciacharowska – Bernat, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej

Mama trzech wspaniałych synów, zawodowo pedagog specjalny, specjalista wczesnej  interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta Integracji Sensorycznej.

Wykształcenie:

Akademia Pedagogiki Specjalnej – studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej

Wybrane kursy i szkolenia:

Janina Jakimów, terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy w grupie terapeutycznej, białej.

Wykształcenie:

 

Wybrane kursy i szkolenia:

 

Marzena Ziubińska, nauczyciel wychowania przedszkolnego

        Nauczyciel wychowania przedszkolnego – wychowawca grupy integracyjnej,niebieskiej

  Aleksandra Olejnik, nauczyciel wspomagający

Absolwentka pedagogiki – specjalność – wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną. Nauczyciel wspomagający w grupie terapeutycznej.

  Justyna Leniarska, nauczyciel wspomagający

      Absolwentka pedagogiki specjalnej. Nauczyciel wspomagający w grupie integracyjnej, niebieskiej.