Kadra

Małgorzata Dłubak, dyrektor przedszkola

Wykształcenie, które zdobyłam przygotowało mnie do pracy z dziećmi z problemami rozwojowymi oraz prawidłowo rozwijającymi się. Doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem zdobyłam podczas licznych szkoleń, oraz staży, podczas których  poznałam metody edukacji dzieci z autyzmem, realizacji podstawy programowej oraz pracy logopedycznej i metod  komunikacji. Zajmuję się diagnozą i wspieraniem rozwoju dziecka. Nie ograniczam się do jednego podejścia terapeutycznego dlatego uczestniczę w licznych szkoleniach tak, aby z każdej metody czerpać to, co najlepsze dla danego dziecka. 

Wykształcenie:

Wydział Psychologii WSFiZ w Warszawie, specjalność: Neuropsychologia kliniczna
Akademia Pedagogiki Specjalnej: Podyplomowe Studia Logopedii
 – studia podyplomowe – pedagogika ogólna.
 – studia podyplomowe – zarządzanie oświatą.
 – studia podyplomowe – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Justyna Siamborska, wicedyrektor, nauczyciel wychowania przedszkolnego

        Wychowawca grupy integracyjnej, zielonej.

Specjaliści przedszkolni
Anna Szymaniak, koordynator zespołu, terapeuta behawioralny, logopeda

Koordynuje zespołem terapeutów w Przedszkolu oraz prowadzi zajęcia indywidualne z  dziećmi o specjalnych  potrzebach edukacyjnych. Przez  szereg lat pracowała z dziećmi z autyzmem i ich rodzicami w placówkach dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

  Karolina Grudniewska, pedagog specjalny, logopeda

      Pedagog, logopeda pracujący jako terapeuta z dziećmi o specjalnych potrzebach                          edukacyjnych. W przedszkolu  prowadzi terapię indywidualną oraz wspiera dzieci podczas           zajęć   grupowych. Obecnie ubiega się o tytuł terapeuty behawioralnego.

Katarzyna Grabarczyk, psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła psychologię w Wyższej Szkołę Psychologii Społecznej w Warszawie oraz czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Przez szereg lat pracowała z dziećmi z autyzmem i ich rodzicami w placówkach dla dzieci.

Magdalena Cebulak, psycholog, oligofrenopedagog

W przedszkolu diagnozuje i prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze specjalnymi   potrzebami edukacyjnymi.

Paulina Bednarska, neurologopeda

W przedszkolu diagnozuje i prowadzi zajęcia logopedyczne dla dzieci ze specjalnymi   potrzebami edukacyjnymi.

 Agata Wawer, neurologopeda

W przedszkolu diagnozuje i prowadzi zajęcia logopedyczne dla dzieci ze specjalnymi   potrzebami edukacyjnymi. 

Agata Kłopotowska, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, 

Absolwentka studiów na kierunku Fizjoterapii. Ukończyła kurs z Integracji Sensorycznej I i II stopnia,  kurs pilates w rehabilitacji i terapeutyczny trening dna miednicy.  Na co dzień pracuje w przedszkolu i klinice rehabilitacyjnej z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z wadami postawy. Dodatkowo prowadzi zajęcia zdrowy kręgosłup, fitness i masaże.

      

Nadia Kawecka, psycholog

 

Dominika Łobaszewska, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta pedagogiczny, terapeuta intergracji sensorycznej

      W przedszkolu diagnozuje i prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze specjalnymi   potrzebami edukacyjnymi.

Wychowawcy przedszkolni
Justyna Siamborska, nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny

        Wychowawca grupy integracyjnej, zielonej.

Aleksandra Breska, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta pedagogiczny

        Wychowawca w grupie integracyjnej, zielonej.

Aleksandra Gnyś, nauczyciel wychowania przedszkolnego

        Wychowawca grupy integracyjnej, niebieskiej. 

Kamila Gołęgowska, nauczyciel wychowania przedszkolnego, lektor języka angielskiego

        Wychowawca grupy integracyjnej, żółtej. 

Izabela Kalińska, nauczyciel wspomagający, 

     Nauczyciel wpomagający w grupie integracyjnej, żółtej.

      

Larysa Łazorczyk, nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda

        Wychowawca grupy białej. 

Klaudia Stankiewicz, pedagog specjalny

        Wychowawca  grupy specjalnej, pomarańczowej.

 

Patrycja Pukropek, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel wspomagający

     Wychowawca  grupy integracyjnej,niebieskiej.

Pozostali pracownicy przedszkola:

 

Osoby wspomagające:

Janina Jakimów, Monika Chmiel, Katarzyna Lipińska – każdego dnia wspierają dzieci podczas realizowanych zajęć.

Elżbieta Sadowska – przygotowuje smaczne posiłki dla przedszkolaków.