Kadra

Małgorzata Dłubak, dyrektor przedszkola

Wykształcenie, które zdobyłam przygotowało mnie do pracy z dziećmi z problemami rozwojowymi oraz prawidłowo rozwijającymi się. Doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem zdobyłam podczas licznych szkoleń, oraz staży, podczas których  poznałam metody edukacji dzieci z autyzmem, realizacji podstawy programowej oraz pracy logopedycznej i metod  komunikacji. Zajmuję się diagnozą i wspieraniem rozwoju dziecka. Nie ograniczam się do jednego podejścia terapeutycznego dlatego uczestniczę w licznych szkoleniach tak, aby z każdej metody czerpać to, co najlepsze dla danego dziecka. Obecnie ubiegam się o tytuł terapeuty behawioralnego.

Wykształcenie:

Wydział Psychologii WSFiZ w Warszawie, specjalność: Neuropsychologia kliniczna
Akademia Pedagogiki Specjalnej: Podyplomowe Studia Logopedii
 – studia podyplomowe – pedagogika ogólna.
 – studia podyplomowe – zarządzanie oświatą.
 – studia podyplomowe – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Specjaliści przedszkolni
Anna Szymaniak, koordynator zespołu, terapeuta behawioralny, logopeda

Koordynuje zespołem terapeutów w Przedszkolu oraz prowadzi zajęcia indywidualne z  dziećmi o specjalnych  potrzebach edukacyjnych. Przez  szereg lat pracowała z dziećmi z autyzmem i ich rodzicami w placówkach dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

  Aneta Aleksandrowicz, psycholog,

      Psycholog pracujący jako terapeuta z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.                W przedszkolu  prowadzi terapię indywidualną oraz wspiera dzieci podczas zajęć                          grupowych. Obecnie ubiega się o tytuł terapeuty behawioralnego.

Jolanta Leśniewska, psycholog, 

Ukończyła psychologię w Wyższej Szkołę Psychologii Społecznej w Warszawie.  Doświadczenie zbierała pracując w Przedszkolu Terapeutycznym, w Przedszkolu z oddziałami integracyjnymi oraz w placówkach specjalizujących się w pracy z dziećmi  z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Nauczyciel-terapeuta, prowadzi terapię dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Obecnie ubiega się o tytuł terapeuty behawioralnego.

Katarzyna Grabarczyk, psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła psychologię w Wyższej Szkołę Psychologii Społecznej w Warszawie oraz czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Przez szereg lat pracowała z dziećmi z autyzmem i ich rodzicami w placówkach dla dzieci.

Martyna Ożga, logopeda

       W przedszkolu diagnozuje i prowadzi zajęcia logopedyczne dla dzieci ze specjalnymi   potrzebami edukacyjnymi oraz prowadzi zajęcia  logorytmiki. W trakcie studiów podyplomowych z neurologopedii.

Paulina Majewska, neurologopeda

W przedszkolu diagnozuje i prowadzi zajęcia logopedyczne dla dzieci ze specjalnymi   potrzebami edukacyjnymi.

 Agata Bartczak, neurologopeda

W przedszkolu diagnozuje i prowadzi zajęcia logopedyczne dla dzieci ze specjalnymi   potrzebami edukacyjnymi. 

Monika Pawłowska, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

Fizjoterapeuta, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej. Lubi ruch, pracę z ludźmi, a szczególnie z dziećmi. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi z autyzmem i Zespołem Aspergera. Doświadczenie zdobyła odbywając liczne  staże, szkolenia oraz wolontariaty w placówkach terapeutycznych, oświatowych, fundacjach. Ukończyła liczne kursy oraz warsztaty z zakresu wczesnej interwencji, diagnozy i terapii dzieci  z zaburzeniami ogólnorozwojowymi. 

 

Agata Kłopotowska, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka studiów na kierunku Fizjoterapii. Ukończyła kurs z Integracji Sensorycznej I i II stopnia,  kurs pilates w rehabilitacji i terapeutyczny trening dna miednicy.  Na co dzień pracuje w przedszkolu i klinice rehabilitacyjnej z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z wadami postawy. Dodatkowo prowadzi zajęcia zdrowy kręgosłup, fitness i masaże.

      

Aleksandra Wisińska-Jaroszewicz, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka studiów na kierunku Fizjoterapii. Ukończyła kurs z Integracji Sensorycznej I i II stopnia. Na co dzień pracuje w klinice rehabilitacyjnej dla dzieci i niemowląt a w przedszkolu prowadzi indywidualne zajęcia z dziećmi z niepełnosprawnością.

Wychowawcy przedszkolni
Magdalena Burska, nauczyciel wychowania przedszkolnego

        Wychowawca grupy integracyjnej, zielonej.

Justyna Siamborska, nauczyciel wychowania przedszkolnego

        Wychowawca grupy integracyjnej, niebieskiej.

Aleksandra Breska, nauczyciel wychowania przedszkolnego

        Nauczyciel wspomagający w grupie integracyjnej, niebieskiej.

Aleksandra Gnyś, nauczyciel wychowania przedszkolnego,

        Wychowawca grupy integracyjnej, żółtej.

Dominika Łobaszewska, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta pedagogiczny

       Nauczyciel wspomagający w grupie integracyjnej, żółtej. 

  Katarzyna Jakubczyk, nauczyciel wychowania   przedszkolnego

Nauczyciel wspomagający w grupie integracyjnej, zielonej.

Marlena Kowalska, nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny 

        Wychowawca grupy terapeutycznej, pomarańczowej. 

Karolina Grudniewska, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta pedagogiczny

     Wychowawca  grupy terapeutycznej, białej.

Pozostali pracownicy przedszkola:

Małgorzata Strąk-Chwieduk – prowadzi sekretariat przedszkola.

Kontakt: malgorzata.strak-chwieduk@sosenki.pl, tel.: 506 706 463

Osoby wspomagające:

Janina Jakimów, Monika Chmiel, Elżbieta Sadowska – każdego dnia wspierają dzieci podczas realizowanych zajęć.

Maria Zakrzewska – przygotowuje smaczne posiłki dla przedszkolaków.