Kadra

Małgorzata Dłubak, dyrektor przedszkola

Wykształcenie, które zdobyłam przygotowało mnie do pracy z dziećmi z problemami rozwojowymi oraz prawidłowo rozwijającymi się. Doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem zdobyłam podczas licznych szkoleń, oraz staży, podczas których  poznałam metody edukacji dzieci z autyzmem, realizacji podstawy programowej oraz pracy logopedycznej i metod  komunikacji. Zajmuję się diagnozą i wspieraniem rozwoju dziecka. Nie ograniczam się do jednego podejścia terapeutycznego dlatego uczestniczę w licznych szkoleniach tak, aby z każdej metody czerpać to, co najlepsze dla danego dziecka. 

Wykształcenie:

Wydział Psychologii WSFiZ w Warszawie, specjalność: Neuropsychologia kliniczna
Akademia Pedagogiki Specjalnej: Podyplomowe Studia Logopedii
 – studia podyplomowe – pedagogika ogólna.
 – studia podyplomowe – zarządzanie oświatą.
 – studia podyplomowe – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Justyna Siamborska, wicedyrektor, nauczyciel wychowania przedszkolnego

        Wychowawca grupy integracyjnej, zielonej.

Specjaliści przedszkolni
Anna Szymaniak, koordynator zespołu, terapeuta behawioralny, logopeda

Koordynuje zespołem terapeutów w Przedszkolu oraz prowadzi zajęcia indywidualne z  dziećmi o specjalnych  potrzebach edukacyjnych. Przez  szereg lat pracowała z dziećmi z autyzmem i ich rodzicami w placówkach dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

  Karolina Grudniewska, pedagog specjalny, logopeda

      Pedagog, logopeda pracujący jako terapeuta z dziećmi o specjalnych potrzebach                          edukacyjnych. W przedszkolu  prowadzi terapię indywidualną oraz wspiera dzieci podczas           zajęć   grupowych. Obecnie ubiega się o tytuł terapeuty behawioralnego.

Katarzyna Grabarczyk, psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła psychologię w Wyższej Szkołę Psychologii Społecznej w Warszawie oraz czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Przez szereg lat pracowała z dziećmi z autyzmem i ich rodzicami w placówkach dla dzieci.

Magdalena Cebulak, psycholog, oligofrenopedagog

W przedszkolu diagnozuje i prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze specjalnymi   potrzebami edukacyjnymi.

Paulina Majewska, neurologopeda

W przedszkolu diagnozuje i prowadzi zajęcia logopedyczne dla dzieci ze specjalnymi   potrzebami edukacyjnymi.

 Agata Bartczak, neurologopeda

W przedszkolu diagnozuje i prowadzi zajęcia logopedyczne dla dzieci ze specjalnymi   potrzebami edukacyjnymi. 

Agata Kłopotowska, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka studiów na kierunku Fizjoterapii. Ukończyła kurs z Integracji Sensorycznej I i II stopnia,  kurs pilates w rehabilitacji i terapeutyczny trening dna miednicy.  Na co dzień pracuje w przedszkolu i klinice rehabilitacyjnej z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z wadami postawy. Dodatkowo prowadzi zajęcia zdrowy kręgosłup, fitness i masaże.

      

Aleksandra Wisińska-Jaroszewicz, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka studiów na kierunku Fizjoterapii. Ukończyła kurs z Integracji Sensorycznej I i II stopnia. Na co dzień pracuje w klinice rehabilitacyjnej dla dzieci i niemowląt a w przedszkolu prowadzi indywidualne zajęcia z dziećmi z niepełnosprawnością.

Dominika Łobaszewska, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta pedagogiczny, terapeuta intergracji sensorycznej

      W przedszkolu diagnozuje i prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze specjalnymi   potrzebami edukacyjnymi.

Wychowawcy przedszkolni
Justyna Siamborska, nauczyciel wychowania przedszkolnego

        Wychowawca grupy integracyjnej, zielonej.

Aleksandra Breska, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta pedagogiczny

        Wychowawca w grupie integracyjnej, zielonej.

Aleksandra Gnyś, nauczyciel wychowania przedszkolnego

        Wychowawca grupy integracyjnej, niebieskiej. 

Kamila Gołęgowska, nauczyciel wychowania przedszkolnego, lektor języka angielskiego

        Wychowawca grupy integracyjnej, żółtej. 

Izabela Kalińska, nayuczyciel wspomagający, 

     Nauczyciel wpomagający w grupie integracyjnej, żółtej.

      

Klaudia Stankiewicz, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia,

        Wychowawca  grupy specjalnej, pomarańczowej.

 

Patrycja Pukropek, nauczyciel wychowania przedszkolnego, współorganizujący proces kształcenia

     Wychowawca  grupy integracyjnej,niebieskiej.

Pozostali pracownicy przedszkola:

 

Osoby wspomagające:

Janina Jakimów, Monika Chmiel, Sylwia Flis, Katarzyna Lipińska – każdego dnia wspierają dzieci podczas realizowanych zajęć.

Elżbieta Sadowska – przygotowuje smaczne posiłki dla przedszkolaków.