O przedszkolu

Nasze przedszkole jest placówką realizującą założenia edukacji włączającej, zapewniającą edukację i wychowanie wszystkim dzieciom, niezależnie od ich poziomu rozwoju psychofizycznego oraz zdolności.

Zapewniamy indywidualne podejście do potrzeb każdego wychowanka. Prowadzimy zajęcia w małych grupach:

– integracyjnych,  grupą opiekuje się wychowawca – nauczyciel wychowania przedszkolnego,      nauczyciel wspomagający i pomoc nauczyciela,

– dla dzieci ze spektrum autyzmu, grupą opiekuje się nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz psycholog, terapeuta.

Przedszkole zapewnia dzieciom realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego: odpowiednie warunki do nauki, realizację programu przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej, trening umiejętności społecznych oraz integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze uzupełniane są bezpłatnymi zajęciami dodatkowymi,            takimi jak:

 • logorytmika

 • język angielski 

 • warsztaty kulinarne 

 • zajęcia plastyczne z elementami sensoplastyki 

 • zajęcia taneczne prowadzone przez  szkołę tańca Flash

 • kodowanie na dywanie

 • zajęcia ogólnorozwojowe  

 • zajęcia sportowe prowadzone przez trenera piłki nożnej Adama Cyronka

Dodatkowo Przedszkole proponuje dla chętnych następujące zajęcia dodatkowe (odpłatne) po godz.14.00:

 • Mały Edison prowadzone przez Planetę Rozwoju
 • Robotyka prowadzone przez Planetę Rozwoju
 • Ceramika prowadzone przez Panią Ulę Wicher 

Oferujemy również:

zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci  z afazją, autyzmem, z opóźnionym rozwojem mowy, z dyspraksją, dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi oraz pozostałych, u których diagnoza oraz prowadzona systemowo obserwacja wskażą na konieczność ich prowadzenia.

Serdecznie zapraszamy.