Plan Dnia

Orientacyjny plan dnia

7:00 – 8:00 – zbieramy się w przedszkolu, swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, swobodne rozmowy, zabawy i działania w zespołach

Czas na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego 9.00-13.00

8:15 – przygotowanie do śniadania (porządkowanie po zakończonych zabawach);

8:30 – śniadanie; podczas wspólnego spożywania posiłku uczenie dzieci kulturalnego zachowania się przy stole, uczenie samodzielnego jedzenia;

8:50 – mycie zębów, czas na swobodną zabawę, włączanie dzieci do planowania dnia, uwzględnianie pomysłów dzieci, przygotowanie do zajęć – porządkowanie sali;

9:00 – zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczycieli z całą grupą lub w zespołach, w przedszkolu lub poza nim – realizacja programu wychowania przedszkolnego uwzględniająca treści podstawy programowej;

12:15 – 13.15 obiad;

13:15 – 14:00 – zajęcia relaksacyjne lub inna forma odpoczynku dostosowana do potrzeb dzieci, słuchamy muzyki relaksacyjnej, panie czytają bajki,

14:00 – czas zajęć indywidualnych, zabawy swobodne, rysowanie, budowanie z klocków lego, zabawy inspirowane zajęciami przedpołudniowymi lub wynikające z potrzeb, zainteresowań dzieci, zabawy: ruchowe, integracyjne, stolikowe, planowanie działań na dzień następny

15:00 – 15.30 – podwieczorek I;

16.00 – 18.00 – rozchodzenie się dzieci, czas zabaw dowolnych, podwieczorek II podawany jest o godzinie 17.00.