Rekrutacja

Szanowni Państwo,

W naszym przedszkolu realizujemy ideę integracji,  przyjmujemy  Dzieci zdrowe oraz Dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności.

Zgłoszenia Dzieci przyjmowane są przez cały rok. W zależności od zwalniających się miejsc dziecko może zostać przyjęte także w ciągu roku szkolnego.

Rodziców Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego prosimy o umówienie się na spotkanie osobiste. W czasie spotkania zapraszamy do obejrzenia przedszkola, omawiamy potrzeby Państwa Dziecka, zapoznajemy się z dotychczasową dokumentacją oraz analizujemy możliwości przyjęcia do grupy.

Więcej informacji pod tel. 506 706 463

Serdecznie zapraszamy!