Rekrutacja

     Szanowni Państwo,

        Uprzejmie  informujemy, że w tym roku będzie nabór do grupy integracyjnej 3,4- latków, nie mamy wolnych miejsc w grupie 6- latków, 5- latków.  Nie będzie naboru do grupy specjalnej dla dzieci ze spektrum autyzmu w wieku trzech lat. 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Niepublicznego przedszkola Sosenki. Można do nas zadzwonić lub po wcześniejszym umówieniu się, spotkać z nami w siedzibie przedszkola.

W naszym przedszkolu realizujemy ideę integracji. Integracja to wspólne wychowanie oraz kształcenie dzieci niepełnosprawnych i sprawnych.

Dobra integracja to taka, w której każdy z uczestników grupy traktowany jest indywidualnie, uwzględniane są jego potrzeby i możliwości. Dla każdego dziecka okres przedszkolny jest czasem intensywnego rozwoju, dlatego w przypadku dzieci niepełnosprawnych równie ważne jak terapia jest budowanie dobrych relacji z rówieśnikami i pomyślne funkcjonowanie w grupie. 

Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci po ukończeniu 3 roku życia. Rekrutację do przedszkola Rodzice rozpoczynają od wizyty w przedszkolu i zapoznaniu się z placówką oraz złożeniu dokumentów rekrutacyjnych. Kartę zgłoszenia można pobrać w sekretariacie przedszkola lub pobrać ze strony przedszkola.

Zgłoszenia dziecka Rodzice mogą składać w dowolnym czasie, ale rekrutacja właściwa odbywa się w marcu. Lista dzieci przyjętych do przedszkola jest ustalana i podawana do wiadomości zainteresowanym w kwietniu. W zależności od zwalniających się miejsc dziecko może zostać przyjęte także w ciągu roku szkolnego. 

Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu Dziecka bierze się pod uwagę:

– strukturę grupy,

– kolejność zgłoszeń,

– posiadanie rodzeństwa uczęszczającego aktualnie lub w przeszłości do przedszkola.

Rodziców Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych  prosimy o umówienie się na spotkanie osobiste. W czasie spotkania zapraszamy do obejrzenia przedszkola, omawiamy potrzeby Państwa Dziecka, zapoznajemy się z dotychczasową dokumentacją oraz analizujemy możliwości przyjęcia do grupy. Rodzice Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych dołączają do Karty Zgłoszenia Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (oryginał).

Więcej informacji pod tel. 506 706 463

Serdecznie zapraszamy!