Wolontariat

Zapraszamy studentów i absolwentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych na     3 – 6 miesięczne bezpłatne staże. Stażyści mają okazję zapoznać się z funkcjonowaniem naszej placówki oraz z metodami i formami pracy. Mają również możliwość uczestniczenia w szkoleniach dla pracowników naszego przedszkola. W ramach stażu zaliczamy praktyki studenckie, a po jego zakończeniu wystawiamy zaświadczenie o odbyciu stażu.

Jeśli pragniesz włączyć się w pomoc dzieciom, zdobyć cenne doświadczenie i            poszerzyć swoją wiedzę- dołącz do grona naszych wolontariuszy.

Zadania wolontariusza:

• wsparcie dziecka podczas zajęć dydaktycznych i zabaw
• pomoc dziecku w czynnościach samoobsługowych
• pomoc nauczycielowi podczas wyjść do ogrodu przedszkolnego i poza teren przedszkola

Korzyści dla wolontariusza:

• nabycie umiejętności pracy z dziećmi
• ukierunkowanie preferencji zawodowych
• nabycie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach
• nabycie umiejętności interpersonalnych

Jeżeli chcesz zostać naszym wolontariuszem, przeslij nam swoje CV na wolontariat@sosenki.pl