Autyzm

Autyzm jest złożonym zaburzeniem neurorozwojowym, które najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych trzech lat życia. Ma wpływ na rozwój mózgu w wielu sferach – emocjonalnej, poznawczej, porozumiewania się i kontaktów społecznych.

Mimo iż rozpoznanie autyzmu następuje zwykle między drugim a trzecim rokiem życia, niektóre objawy autyzmu u dzieci można dostrzec dużo wcześniej. Jeśli 6-miesięczne niemowlę nie uśmiecha się, w wieku 12 miesięcy nie gaworzy i nie wykonuje żadnych gestów, a w wieku dwóch lat nie jest w stanie wypowiedzieć dwuwyrazowych wyrażeń, są powody do niepokoju.

Nieprawidłowości rozwojowe oraz ich stopień natężenia w różnych sferach u każdego dziecka z autyzmem są inne. Dlatego bardzo ważna jest jak najwcześniej podjęta indywidualna terapia, skupiająca się na kształtowaniu umiejętności, których rozwój nie przebiega prawidłowo. Terapia umożliwia oraz ułatwia integrację dziecka w grupie rówieśniczej oraz funkcjonowanie w codziennym jego życiu.