Autyzm

Autyzm jest złożonym zaburzeniem neurorozwojowym, które najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych trzech lat życia. Ma wpływ na rozwój mózgu w wielu sferach – emocjonalnej, poznawczej, porozumiewania się i kontaktów społecznych.

Dziecko autystyczne:

 • woli być samo, nie bawi się z innymi i nie jest twórcze w zabawie,
 • woli kontakt z przedmiotami niż z ludźmi,
 • unika kontaktu wzrokowego, raczej patrzy „przez osobę”,
 • ma ograniczoną mimikę twarzy, jego twarz nie wyraża wielu emocji,
 • nie reaguje na własne imię,
 • może być nadpobudliwe lub ospałe, 
 • nie mówi wcale albo używa słów bez znaczenia, może za nami powtarzać słowa,
 • jeśli mówi, to zwykle na jeden temat,
 • dziwacznie się zachowuje – wprawia przedmioty w ruch obrotowy, samo robi tzw. młynki albo wprowadza się w jakiś inny jednostajny ruch  – kiwanie, huśtanie, obracanie się w miejscu,
 • sprzeciwia się jakimkolwiek zmianom w rutynie,
 • ma nadwrażliwość na dotyk i dźwięk, przesadnie reaguje na zimno lub gorąco lub nie reaguje na ból.

Mimo iż rozpoznanie autyzmu następuje zwykle między drugim a trzecim rokiem życia, niektóre objawy autyzmu u dzieci można dostrzec dużo wcześniej. Jeśli 6-miesięczne niemowlę nie uśmiecha się, w wieku 12 miesięcy nie gaworzy i nie wykonuje żadnych gestów, a w wieku dwóch lat nie jest w stanie wypowiedzieć dwuwyrazowych wyrażeń, są powody do niepokoju.

Nieprawidłowości rozwojowe oraz ich stopień natężenia w różnych sferach u każdego autysty są inne. Dlatego bardzo ważna jest jak najwcześniej podjęta indywidualna terapia, skupiająca się na kształtowaniu umiejętności, których rozwój nie przebiega prawidłowo. Terapia umożliwia oraz ułatwia integrację dziecka w grupie rówieśniczej oraz funkcjonowanie w codziennym jego życiu.